Terapia vai valmennus?

Miten voit vaikuttaa omiin asioihisi ja elää itsesi näköistä elämää? Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja mentaalivalmennus pohjautuvat molemmat voimavarakeskeiseen ajatteluun, ja katse on menneisyyden sijaan enemmän nykyisyydessä sekä tulevaisuudessa. Niissä on paljon samaa, ja hyödynnän molemmista oppimaani niin terapia- kuin valmennustyössä. Terapian teemat voivat olla erilaiset valmennusteemojen kanssa, mutta ne voivat mennä myös päällekkäin. Sinun ei varatessasi aikaa tarvitse tietää, kumpaan hakeudut. Pohditaan sitä ja yhteistä mahdollista jatkoa yhdessä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapiasta on hyötyä mm. seuraaviin tilanteisiin:

 • Itsetuntoon liittyvät kysymykset

 • Stressi

 • Ahdistus

 • Masennus

 • Uupumus

 • Palautuminen ja uni

 • Haitalliset ajatus- ja toimintamallit

 • Omat rajat hukassa

 • Vanhemmuus

 • Haasteet pari- ja ihmissuhteissa

 • Suru ja luopuminen

 • Elämänkriisi

 • Etsit uutta elämänsuuntaa

 • Työelämän haasteet


Mentaalivalmennus

Valmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin tilanteisiin:

 • Haluat kanssakulkijan rinnallesi
 • Haluat kasvaa paremmaksi jossakin

 • Unelmien kartoittaminen

 • Suunnan etsiminen elämän käännekohdissa

 • Omannäköisen elämän rakentaminen

 • Omien vahvuuksien kartoittaminen

 • Oppimiseen liittyvistä haasteista selviäminen

 • Ammatillisen varmuuden lisääminen

 • Uuden uran pohdinta

 • Keskeneräisen projektin saaminen päätökseen

 • Uuden projektin aloittaminen